CSC

 

Katso ja ilmoittaudu CSC:n järjestämään esipäivään täältä:
CSC: Digisfääri tutkijan ja oppijan poluilla

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus. Tuotamme kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

Mahdollistamme korkeakoulujen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön oppimisen, opetuksen, tutkimuksen ja TKI:n kentällä. Tarjoamme opetus- ja kulttuuriministeriön ostamana suomalaisten korkeakoulujen käyttöön maksutta huipputason infrastruktuurin, jonka avulla rakennamme Suomeen yhden maailman johtavista datanhallinnan ja laskennan ekosysteemeistä. Ratkaisujen avulla lisäämme merkittävästi kotimaisen tutkimuksen ja innovaatioyhteisön kilpailukykyä sekä työllisyyttä ja talouskasvua. Investoinnit avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia innovaatioille ja uusien datapohjaisten liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden ja tekoälyn kehittämiselle.

Me CSC:llä valjastamme tehokkaaseen ja asiakastarpeiden mukaiseen opetus-, oppimis- ja tutkimuskäyttöön datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuurimme, Funet-tietoverkkomme sekä moninaiset digitaaliset palvelut. Roolimme on varmistaa, että tietotalouden ja tutkimuksen perustana oleva asiakkaidemme data on asianmukaisesti hallittua ja sen avulla saavutetaan lisäarvoa. Huolehdimme, että ohjelmistot ja data ovat yhteentoimivia, uudelleenkäytettäviä ja helposti saatavilla. Edistämme uudenlaisien ekosysteemien, yhteisten tietovarantojen ja avointen rajapintojen syntymistä jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hyväksi.

Strategiamme keskiössä on asiakasohjautuvuus. Asiakasohjausmallimme, asiakkaita ja heidän verkostojaan osallistavat työmuodot sekä yhteinen Ideapankki tuottavat rikasta tietoa asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Varmistamme jatkuvasti suuntaa myös asiakkaidemme omista strategioista ja tiekartoista. Toimintamme perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.

Olemme korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon sidosyksikkö – korkeakoulujen luotettu yhteistyön mahdollistaja arjessa ja digitalisoitumisen mahdollisuuksien edistämisessä.