Case-presentaatiot

Digisfäärissä pääset kuulemaan lukuisia tosielämän esimerkkejä laadukkaiden puheenvuorojen muodossa alan ammattilaisilta!
Tutustu case-presentaatioihin alta.

1. Data is the new water?

12.15 – 12.45 Aalto-yliopisto: Space Master API released!

Kim Setälä

12.45 – 13.15

Kuinka integroida kymmeniä tietojärjestelmiä samanaikaisesti? Tampereen korkeakoulufuusion yksi suurimmista tietoteknisistä haasteista oli massiivinen integraatioiden toteuttamistarve. Kuinka siitä selvittiin ja mitä oppia voimme jakaa tästä muille?

Pauli työskentelee Tampereen yliopistossa integraatiovastaavana ja toimi mm. tuoteomistajana rakennettaessa Tampereen korkeakouluyhteisön integraatiopalvelua. Paulilla on 15 vuoden monipuolinen kokemus korkeakoulun IT-palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Paulia inspiroi palveluiden ja toiminnan kehittäminen ympäristössä, jossa työllä on yhteiskunnallinen merkitys.

13.15 – 13.45

13.45 – 14.15 Tampereen yliopisto: Rajapinnat ristiinopiskeluun

Sami Hautakangas

12.15 – 12.45 KOOTuki ja Synergiaryhmä: Oppija korkeakoulujen yhteisen arkkitehtuurityön keskiössä.

Esitys toteutetaan OPI-viitearkkitehtuurityötä edistävien verkostojen, KOOTuki-ryhmän ja Synergiaryhmän, yhteistyössä.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuria päivitetään oppijalähtöisesti, tukemaan korkeakouluja entistä paremmin toimintaympäristön muuttuessa. Tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa päivitettyä OPI-viitearkkitehtuuria voidaan käyttää monin tavoin hahmottamaan korkeakoulujen toimintaa ja tulevaisuuden kehitystarpeita. Esityksessä kuullaan myös miten päivitystä on työstetty, minkälaisia materiaaleja korkeakoulujen käyttöön on tuotettu ja miten työhön pääsee vaikuttamaan. OPI-viitearkkitehtuuriin voi tutustua jo nyt osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/LbFSB.

12.45 – 13.15 Aalto-yliopisto: Aalto path – the 6 step journey

Patrick Maltusch

13.15 – 13.45 Tampereen yliopisto: Mastering Master Data – Ydintiedot paperilta digiaikaan

Jani Vatka ja Jukka Lehtimäki

Tampereen korkeakoulujen yhdistämisprosessin aikana havaittiin tärkeimmän omaisuutemme eli ydintiedon sirpaloituminen. Käynnistetty prosessi johti ydintiedon hallintamallin ja hallintajärjestelmän luomiseen. Tule kuuntelemaan prosessin muodostamisesta ja missä tilanteessa ollaan tänään.

13.45 – 14.15

Case-presentaatiossa esittelemme miten tutkimusdata tallennetaan, kuvaillaan ja julkaistaan Fairdata-palveluilla, sekä keskustelemme tutkimusdatan hallinnan hyvistä käytännöistä. Lisäksi kerromme myös tulevista palveluista tutkimusdatan tarjoamiseen CSC:n laskentaympäristössä käsiteltäväksi (Dataset as a Service).

2. AI will take our jobs?

12.15 – 12.45

How FortiGuard’s fabric-enabled security architecture protects your Digital Business? AI is now being deployed in the fight against cyber criminals. Using ML to analyze the characteristics of malicious files, AI provides the fastest detection of advanced threats—including increasingly common zero-day attacks. Automation based on AI-derived intelligence, from automatic signature creation to real-time quarantining and remediation, represents the future of network security.


12.45 – 13.15

Esityksessä kuvataan CSC:n palveluja ja mahdollisuuksia tekoälysovellusten käyttöön ottoon sekä kehittämiseen, erityisesti demojen kautta. Kuinka onnistuu tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen CSC:n ympäristössä jatkuvan datavirran analysointia varten? Kuinka uusi Puhti-AI mahdollistaa ennennäkemättömän suuret koneoppimisen tehtävät? Miten tekoälysovelluksien vaatimaa dataa saa käyttöön? Mitä koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksia on tarjolla?

13.15 – 13.45 Digia Oyj: Koneoppiminen tuki- ja palvelupyyntöjen ohjaamisessa

Jussi Rautjärvi, Lead Consultant, Team Lead Analytics

Jussi tulee esittelemään Valtiovarainministeriön rahoittaman robotiikkaan, analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvä kokeilun, jossa kannustettiin valtion virastoja yksinkertaistamaan ja automatisoimaan prosessejaan. Kokeilussa toteutettiin Puolustusvoimille koneoppiva chatbot- ratkaisu, jolla automatisoidaan IT- palvelupyyntöjen käsittelyä. Chatbot keskustelee asiakkaan kanssa, kyselee olennaiset asiat ongelmasta, ja tarjoaa ratkaisun selvissä tapauksissa heti. Mikäli ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan heti, luodaan aiheesta tiketti ja ohjataan se oikeaan käsittelyjonoon. Ratkaisun hyötyjä olivat mm. tikettien väheneminen, työntekijöiden ajansäästöt sekä palvelun nopeutuminen ja parempi käyttäjäkokemus. Ratkaisu toteutettiin Azure Bot Servicellä ja QnA Makerilla.

Jussilla on useiden vuosien kokemus asiakasprojekteista datan konsultointiin ja digitaaliseen markkinointiin liittyen. Lisäksi Jussi on toiminut ylimmän johdon neuvonantajana talouden suunnitteluun, datan hyödyntämiseen ja liiketoimintojen strategiseen kehittämiseen liittyen.

13.45 – 14.15 Dell Technologies: Konesaliympäristöjen hallinta koneoppimisen ja keinoälyn avustuksella

Harri Vähäkangas

Keinoäly ja koneoppiminen ovat ylläpitäjien jokapäiväisenä apuna nykypäiväisten konesalien hallinnassa. Näitä tekniikoita on jo pitkään hyödynnetty mahdollisten laitevikojen proaktiiviseen korjaamiseen, mutta nykyisin keinoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen konesaleissa ulottuvat jo tietoturvan tehostamisesta ylläpitorutiinien automatisointiin.


12.15 – 12.45

Petri Suomala is the Vice President for Education at Aalto University as of September 2018. He is also the Chair of Aalto’s Learning Steering Group which prepares, coordinates, monitors and follows up joint strategic and operative issues in education and learning. Before Aalto, Prof. Suomala held the same position at Tampere University of Technology, where he steered the development of educational offerings within the merger process of three universities in Tampere region.

12.45 – 13.15

Tommi on osa Helsingin yliopiston asiakastuen kehitys -tiimiä. Vastuualueina hänellä on ITSM-järjestelmä, chat, chatbot ja asiakaspalvelun kehittäminen yli yksikkörajojen.

Hän tulee kertomaan Helsingin yliopiston chatbotin, Harri Botterista, projektin kulkemisesta, kehittymisestä, hyödyistä, yhteistyöstä muiden yksikköjen kanssa, ketkä haluavat chat- tai chatbot-palvelun käyttöönsä.

13.15 – 13.45

Automaatio mahdollistaa työroolien ja tehtävien muutosta useilla eri alueilla. Ohjelmistorobotiikka on edelleen tehokas ensimmäinen automaation ja älykkyyden hyödyntämis- vaihtoehto. Tekoälyn sovelluttaminen yleistyy jo nyt ja lähitulevaisuudessa vielä enemmän. Eero tulee kertomaan, kuinka he näkevät automaation kehittymisen ja vaiheittaisen hyödyntämisen.

Eero Hyytinen on Tietoliikennetekniikan Diplomi-Insinööri Aalto yliopiston teknisestä korkeakoulusta. Hän aloitti työuransa laadunvarmistuksen parissa turvallisuustietoliikenne ratkaisuiden parissa jo opiskelujen aikana. Viimeiset noin 10 vuotta hänellä on kulunut IT-konsultoinnin parissa niin teknisissä, kuin palvelukehitys & myyntitehtävissä.

13.45 – 14.15

Miten luodaan koneoppimismalli muutamassa viikossa? Miten koneoppimista voidaan hyödyntää vapaamuotoisen opiskelijapalautteen luokittelussa tukemaan opetushenkilökunnan työtä? Mitä vaiheita koneoppimismallin luomiseen liittyy ja mitä mallin luomisessa kannattaa huomioida?

Thomaksella on yli 10 vuoden kokemus IT-alalta, jossa hän on toiminut erilaisissa kehitystehtävissä ja konsulttina useilla eri toimialoilla. Thomaksen erityisosaamisalue on liiketoiminnan tarpeiden sekä teknologian yhteensovittaminen. Thomas työskentelee tällä hetkellä Aalto-yliopiston IT-palveluissa, jossa hän vastaa koneoppimisen kokeiluista sekä IT-ratkaisukonsultointipalvelusta, auttaen asiakkaita saavuttamaan lisäarvoa IT:n avulla.

3. Designed for humans?


12.15 – 12.45

Windows 10 -projekteissa usein keskitytään teknisiin konfiguraatioihin, jotta itse Windows saadaan käyttöön. Tässä yhteydessä ei aina muisteta keskittyä asiakkaan käyttökokemusta parantaviin ominaisuuksiin. Tässä esityksessä Petri käy läpi vinkkejä, joilla asiakkaan käyttökokemusta voidaan parantaa. Ääriesimerkkinä esimerkiksi miten sisäänkirjautumisaikaa voidaan vähentää luokkakoneissa yhdestä minuutista kahteen sekuntiin. Tai miten tietoturvaa tiukentamalla voidaan samalla parantaa käytettävyyttä.

Petrillä on yli 18 vuoden kokemus toimialue- ja työasemahallinnasta niin perinteisissä ympäristöissä kuin modernissa pilviympäristössä. Työuralta löytyy mm. pitkä työhistoria Aalto-yliopistossa, jossa hän toimi työasemapalvelun omistajana ennen siirtymistään omaan yritykseen. Windows 10 -käyttöönottoprojekteja on tehty moniin eri yrityksiin ja kouluympäristöihin, niin perinteisen hallintamallin kuin modernin pilvihallintamallin mukaisesti.

Petri on ollut Microsoft (MVP) Most Valuable Professional – Windows and Devices for IT -aihealueella jo vuodesta 2011 lähtien.
https://www.linkedin.com/in/petri-paavola


12.45 – 13.15

Mitä yliopistossa tapahtuu, kun IT-laitteet poistuvat käytöstä? Miten laitteiden keräys ja käsittely on organisoitu palveluksi? Miten palvelusta on tehty helppokäyttöinen yliopistolaiselle? Puheenvuorossa esitellään IT-kierrätyspalvelu ja kerrotaan kuinka se saatiin aikaan.

13.15 – 13.45

SCCM on edelleen se kaikista paras työkalu IT-infran hallintaan tilanteissa missä laitteet pysyvät sisäverkossa. Muutos on kuitenkin tulossa ja osittain jo tapahtunut. Kannettavat laitteet, kaikkialla saatavilla olevat nopeat yhteydet ja sovellusten nopea pilveistyminen alkaa syömään nykyistä arkkitehtuuria palasiksi. Nopealla ja tehokkaalla projektilla voidaan kuitenkin saavuttaa jotain parempaa. SCCM yhdessä Intunen kanssa laajentaa hallintaa toimimaan myös silloin kuin laite on internetissä. Esityksessä käydään läpi laitehallinnan modernisointi; mitä se tarkoittaa, miten se toteutetaan ja mitä sillä saavutetaan.

Petrillä on takanaan 20 vuotta IT-alaa. Näistä reilusti yli kymmenen vuoden käytännön kokemus vaativista IT-infrastruktuuri- ja järjestelmänhallintatehtävistä. MCT kouluttajana vuodesta 2008 toimineen Peten erityisosaaminen löytyy Windows-infran lisäksi automaatiosta, käyttöönotoista, tietoturvasta sekä System Center tuoteperheestä. Nykyisellään pilvet kuuluvat jokapäiväiseen tekemiseen. Vahva koulutuskokemus ja vuosien aikana kerätty asiantuntemus näkyy myös esitysten sisällössä. Pete on menossa pilveen, kuten järjestelmänhallintakin.

13.45 – 14.15

Hannes Huotari is technology and business designer working for Aalto university as technology architect and product owner. He has been part of campus experience and Aalto Space mobile application development since 2015.

Aalto Space mobile application makes finding and booking facilities easy for all users of the campus’ facilities. It has more than 15 000 downloads and 5 000 monthly active users. Hannes Huotari will go through the development journey highlights and opens up insights.

https://www.aalto.fi/en/services/aalto-space-mobile-application
https://www.corpi.fi/?lang=en

12.15 – 12.45

Miten ideasalkulla saadaan parempia palveluita käyttäjille? Miten ideamuotoilutiimi tukee idean esittäjää tuomaan ideaa esiin? Esityksessä kerrotaan Tampereen korkeakouluyhteisön ideoiden käsittelyprosessi ja päätöksenteko sekä ideasalkun käyttöönotto.

Päivillä on palvelu- ja järjestelmäkehityksestä yli kymmenen vuoden kokemus. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta Tampereen teknillisen yliopiston IT-palveluissa vastaten Järjestelmäpalveluista. Tampere3-hankkeessa hän toimi osana projektitoimistoa kokonaisuuden ja tietohallinnon näkökulmasta. Vuoden 2019 alussa Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat uuden Tampereen korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Päivi toimii Tampereen korkeakouluyhteisössä kokonaisarkkitehtuurin ja ideamuotoilun parissa.


12.45 – 13.15

Väitän, että yksi tärkeimmistä tekijöistä digitalisaation onnistumisessa omien asiakkaiden ja heille tuotettavien palveluiden tunteminen. Esityksessäni käyn läpi muutamia käytännön case-esimerkkejä, joissa on onnistuttu yhdistämään hyvä asiakaskokemus ja digitalisaation eteenpäin vieminen. Esittelen myös mallin, millä palveluiden ja asiakkaiden tunnistaminen voidaan tehdä.

Milla Kuosmasella on yli 20 vuoden kokemus IT palvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Tällä hetkellä hän istuu Efecten johtoryhmässä vastaten identiteetin- ja käyttövaltuushallinnan liiketoiminnasta. Efecte tarjoaa pilvipohjaisia (SaaS) palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Efecten tavoitteena on tehostaa ja yksinkertaa organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia.

13.15 – 13.45 FUCIO: ECAR 2019 Student Study – Tuloksia, havaintoja ja johtopäätöksiä

Teemu Seesto, IT-pääsihteeri

Kevään 2019 aikana tehtiin selvitys suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoiden näkemyksistä informaatioteknologian käytöstä omassa korkeakoulussaan. 75 % opiskelijoista pitää korkeakoulujen IT-palveluita hyvinä tai erinomaisina.

13.45 – 14.15

Jyväskylän yliopisto otti käyttöön Funidata Oy:n tuottaman Sisu-opintotietojärjestelmän ensimmäiset ominaisuudet syksyllä 2018. Syyskuussa 2019 tuotantokäyttö laajeni opetukseen ilmoittautumisen ja opintojen arvioinnin palveluihin.

Sisun tavoitteena on helpottaa opettajien, opiskelijoiden ja palveluhenkilöstön päivittäistä byrokratiaa. Opetukseen ilmoittautuminen, opintojen suunnittelu ja niiden aikatauluttaminen sujuvat saumattomammin, ja opetussuunnitelma- ja arviointityökalut sekä vuorovaikutteiset ohjaustoiminnallisuudet tehostavat opettajan työtä. Myös henkilötietojen, suoritusten, koulutusten, käyttöoikeuksien ja opintokokonaisuuksien ylläpito ja kirjaaminen keventyy.

Onko järjestelmän teknisen kehittämisen tavalla väliä? Millaisia menetelmiä palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä yhteistyössä kannattaa käyttää? Mikä on asiakkaan johdon rooli muutoksen läpiviennissä? Funidata Oy ja Jyväskylän yliopisto pohtivat kysymyksiä ja ruotivat käyttöönottoprosessia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä konkreettisen case-esimerkin kautta.

4. Leadership: threat or opportunity?

12.15 – 12.45

Matti Rossi on tietojärjestelmätieteen professori Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja tietojärjestelmien kehittämisen dosentti Lappeenrannan teknisessä yliopistossa. Vuoden 2017 – 2018 hän toimi Association for Information Systems:in presidenttinä. Hänen tutkimuksensa keskittyy tietojärjestelmien kehittämisen ongelmiin. Viime aikoina hän on erityisesti tutkinut laajoja ERP- ja arkkitehtuurihankkeita ja niiden organisationaalisia vaikutuksia sekä avoimen datan hyväksikäyttöä liiketoiminnassa. Hän voitti vuoden 2013 TAF:in Millenium Distinction Award:in avoimen koodin ja –datan tutkimuksestaan.

Puheessaan Matti tulee kertomaan datan, ja erityisesti laadukkaan ja automaattisesti kerätyn datan, merkityksestä organisaation toiminnan ohjauksessa ja siitä mitä mahdollisuuksia esimerkiksi avoin data ja sen päälle rakennetut sovellukset tarjoavat toiminnan parantamiseen. Hän antaa esimerkkejä yrityksistä, julkishallinnosta ja yliopistoista.

12.45 – 13.15

Esityksessä kuvataan korkeakoulujen yhteistyötä yhteisen digitaalisen oppimisympäristön ja siihen liittyvien tukipalvelujen luomis- ja käyttöönottoprosessin kysymyksissä ja ratkaisuissa designin ja johtamisen sekä laadukkaan opetuksen ja oppimisen näkökulmasta.

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Osahankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam –tenttipalvelua. Esteettömyys ja saavutettavuus varmistetaan kaikkien hankkeen osioiden osalta.

Mistä on hyvä palvelu tehty? Järjestelmistä, prosesseista, ihmisistä, innostuksesta ja yhteistyöstä. Niistä on hyvä palvelu tehty. Tässä puheenvuorossa kuvataan korkeakoulujen yhteisen palvelukokonaisuuden, DC-helpin, järjestelmäratkaisua sekä käyttöönotto- ja palveluprosessia. Pohdimme mitkä ovat mielestämme ne tekijät, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet prosessin läpivientiin ja onnistumiseen. Saattaapa esille nousta myös niitä asioita, jotka olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi taustoitetaan palvelun kontekstia.

Tuula Heide toimii DigiCampus -hankkeen hankejohtajana. Itä-Suomen yliopistossa hänen vastuulleen kuuluu johtaa opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia koulutuksia sekä tukipalveluita.

Sari Tervonen on vastaa Itä-Suomen yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tarjottavista eOppimisen tukipalveluista ja toimii projektipäällikkönä DigiCampus-hankkeen pedagogis-digitaaliset tukipalvelut -osahankkeessa.

Juhamatti Tillonen, IT-päällikkö, vastaa Itä-Suomen yliopiston it-asiakaspalveluista sekä it-hankinnoista. Palveluiden- ja projektienhallinta on lähellä hänen sydäntään.


13.15 – 13.45

Aalto-yliopisto digitalisoi HR-prosessinsa ottamalla toukokuussa 2019 käyttöön Workdayn HCM-platformin. Workday on nyt yliopiston henkilöstön ja vierailijoiden käytössä. Miten digiloikassa on onnistuttu ja mitkä ovat implementointiprojektin keskeiset opit johtamisen kannalta?

Ullan vastuualueena ovat mm. yliopiston operatiiviset HR-prosessit ja HR:n tietojärjestelmät. Hän on toiminut Workday-projektin omistajana hankintavaiheen alusta lähtien. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon v. 2015 hän on työskennelly mm. henkilöstö- ja kehitysjohtajana yksityisellä sektorilla sekä liikkeenjohdon konsulttina kansainvälisessä konsulttiyrityksessä.
LinkedIn


13.45 – 14.15

Maailma ympärillämme on muuttunut. Digitalisoituvassa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä Väestörekisterikeskukselta ja tulevalta Digi- ja väestötietovirastolta odotetaan uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Kehitettävien palveluiden pitää johtaa selkeisiin mitattaviin asiakashyötyihin. Tämä tarkoittaa liiketoimintalähtöistä kehittämisotetta eli tärkeimpien asioiden tunnistamista ja priorisointia. Meidän tulee olla nopeita, tehokkaita ja reagoida nopeasti muutoksiin. Tämä tarkoittaa ketteryyden ulottamista kaikille osa-alueille. Väestörekisterikeskuksessa haasteeseen vastattiin jalkauttamalla kokonaisketterä toimintamalli kehitysportfolion hallintaan ja palvelujohtamiseen. Esityksessä käydään läpi malli sekä sillä saavutetut tulokset.

Esa Keränen vastaa VRK:n kehitysportfolion hallinnasta sekä kehitysmenetelmistä. Ketterien menetelmien parissa hän on työskennellyt vuodesta 2011.

Tiina Mac Laverty vastaa VRK:n kehitysportfolion ja menetelmien jalkautuksesta. Hän on ollut mukana PMO toiminnassa vuodesta 2010.


12.15 – 12.45

Jussi toimii uuden Tampereen yliopiston tietohallintojohtajana. Tätä ennen hän vastasi Tampere3-korkeakoulufuusiossa tietohallinnon ja ICT-ratkaisuiden yhdistämisestä. Hän on lisäksi toiminut tietohallinnon johtotehtävissä mm. Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Esityksessä käydään läpi Tampere3-korkeakoulufuusion ICT-yhdistämistä sekä uuden Tampereen yliopiston tietohallinnon rakentamista. Näkökulmina teemaan toimivat erityisesti muutosjohtaminen sekä ihmisten johtaminen. Jatkokertomus IT-fuusion johtamisesta suomalaisessa korkeakoulukentässä.


12.45 – 13.15

Onko onnistuneen projektin kulmakivi projektin aikana sidosryhmien välille synnytetty luottamus? Lopputuotteen lisäksi projektissa rakennetaan luottamusta osapuolten välille. Työkaluina rakennustyössä ovat kommunikaation fasilitointi, yhteistyön edistäminen, avoimuus ja näitä tukevat työkalut. Tule kuulemaan näkemyksiä projektipäällikön roolista ihmisjohtajana höystettynä käytännön kokemuksilla Turun yliopiston pääverkkosivuston uudistusprojektista.

Elina Toivanen (DI, KTM) toimii Turun yliopiston IT-palveluissa järjestelmäarkkitehtina. Hän on viime aikoina projektipäälliköinyt mm. www.utu.fi-uudistusta ja sähköistä allekirjoitusta. Taustalla on myös kymmenen vuoden ajalta kokemusta identiteetin- ja pääsynhallinnan projekteista. Vapaa-ajallaan Elina harrastaa teatterin tekemistä ja musisointia.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/elinatoivanen/

Twitter: https://twitter.com/elinatoivanen

Success Story of the website renewal at University of Turku: https://wunder.io/work/university-of-turku/


13.15 – 13.45

DigiHub on Helsingin yliopiston digitaalisten palveluiden asiakaslähtöistä ja avointa kehittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyhteisö. DigiHub edistää avointa ja kokeilevaa toimintakulttuuria joustavien digitaalisten kanavien ja yhteisöllisten toimintatapojen kautta. DigiHubissa toimitaan Lean-työtavan mukaan, jossa keskiössä on yhdessä toimiminen, uusien asioiden systemaattinen kokeilu ja läpinäkyvyys.

Maikki on työskennellyt ketterän kehittämisen parissa vuodesta 2005 alkaen ja hieman pidempään projektinhallinnassa. Tällä hetkellä hän vastaa Tietotekniikkakeskuksen palveluiden kehittämisestä ja DigiHub-yhteisöstä sekä on aktiivisesti mukana yliopiston Lean-toiminnassa.

https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/digihub


13.45 – 14.15

Esityksessä käydään läpi korkeakoulujen kansallista digivisiota 2030, jota on työstetty osana OKM:n visiotyötä rehtoreiden (Unifin ja Arenen) toimesta. Haemme yhteisön palautetta tuoreisiin visiomateriaaleihin ja kerromme, mitä asiassa tapahtuu juuri nyt.

Kati toimii Aalto-yliopiston digitalisaatiojohtajana ja on ollut mukana digivisio 2030 -työryhmässä. Ennen Aalto-yliopistoa hän on toiminut mm. Koneen CIO:na.