AI will take our jobs?

 

Jo pitkään on puhuttu, kuinka tekoäly tulee muuttamaan työskentelyäDigitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen kautta koneet voivat suorittaa aiemmin ihmisten suorittamia työtehtäviä. Yliopistojen ja korkeakoulujen IT-palvelut ovat esimerkkejä kentästä, jotka tulevat varmuudella muuttumaan tekoälyn hyödyntämisen myötä. Mitä tämä muutos tarkoittaa, ja miten se tulee vaikuttamaan meihin? Millaisia töitä on järkevää digitalisoida, mitä jättää ihmisten tehtäviksi, sekä mitä voisi jakaa yhdessä AI:n kanssa? 

 

Työn luonne on muuttumassa

 

AI on ensisijaisesti mahdollistava tekijä. Vaikka työn luonne muuttuu, se tuo uudenlaista, entistä mielekkäämpää työtä tilalle. Kun rutiiniomaiset tehtävät voidaan hoitaa koneilla, se jättää varaa kehittävään ja mielekkääseen työhön. Datan lisääntymisen myötä tekoäly mahdollistaa myös datan hallinnan ja ennustamisen analytiikan uudella tavalla, joka mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja ja tukea päätöksenteolle. 

Toistaiseksi tekoälyä voidaan hyödyntää vielä hyvin rajatusti, mutta sitä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti myös Aalto-yliopistossa. Aallon IT-palvelut ovat myös tehneet tekoälykokeiluita palveluiden tueksi, ja haluamme mahdollistaa sen käyttöä tulevaisuudessa mahdollisimman paljon.  

 

Onko tekoäly vain hyvä asia?

 

Vaikka tekoäly tarjoaa hurjasti mahdollisuuksia, haluamme nostaa myös siihen liittyvät eettiset kysymykset. Onko tekoäly vain hyvä asia? Mitkä ovat keskeisiä eettisiä periaatteita tekoälyn hyödyntämisessä? 

 

 

AI will take our jobs? –track esittää mm. seuraavia kysymyksiä: 

 

  • MitenvoisimmehyödyntäätekoälyäkorkeakoulujenIT-palveluissa? 
  • Mitentekoälymuuttaa korkeakoulujentoimintaa? 
  • Millaisia taitoja ja osaamista meiltä tulevaisuudessa tarvitaan? 
  • Millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyyn liittyy? 
  • Millaisia erilaisia mahdollisuuksia AI voi tarjota?