Designed for humans?

 

Nykypäivänä ratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen lähtee aina käyttäjien ja asiakkaiden tarpeista. Ihmisten käyttökokemus on ja pitäisi olla kaiken keskiössä, mutta perinteisessä palvelunkehityksessä todellinen käyttökonteksti helposti unohdetaan. Siksi tarvitaan palvelumuotoilua, suunnitteluajattelua, sekä ketterää työskentelytapaa ja ajattelua. 

 

Korkeakoulujen palvelut poikkeavat perinteisemmästä palvelumuotoilusta

 

Korkeakoulujen palvelut poikkeavat perinteisemmästä palvelumuotoilusta, sillä monesti käyttäjät ja asiakkaat eivät ole samoja. Roolit eivät ole yhtä yksiselitteistä, mutta palvelut tulisi silti suunnitella ihmislähtöisesti. Vaikka ensimmäiset tietokoneohjelmat on tehty jo 50-luvulla, vasta 90-luvulla havahduttiin käyttäjälähtöisyyteen. IT-alalla nykypäivän käyttäjälähtöisyys onkin verraten nuori termi – kuinka korkeakoulujen IT-palvelut voisivat jättää historian humut taakseen ja lähteä rohkeasti uudistamaan palveluitaan ihmis– ja datalähtöisellä suunnittelulla? 

 

Ihmislähtöinen suunnittelu ei koske vain palveluita – myös data tarvitsee suunnittelua. Dataa tulee pystyä kuljettamaan ketterästi, ja saumattomat tietoprosessit ovat kaikkien etu. Kuinka muotoilu voisi tukea ja palvella ihmisiä kokonaisuutena päivittäisissä prosesseissa, jotta työnteko, sekä uusien ratkaisujen kehittäminen olisi mahdollisimman sujuvaa? 

 

Design for all?

 

Mielenkiintoisen lisän aiheeseen tuo myös EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka astuu voimaan syyskuussa 2019 ja tulee edellyttämään julkisilta palveluilta tiettyjä ominaisuuksia. Kuinka voidaan ottaa entistä paremmin huomioon myös toimintarajoitteiset henkilöt palveluiden suunnittelussa? 

 

Designed for humans? -track esittää mm. seuraavia kysymyksiä:

 

  • Kuinka kaikki käyttäjät voidaan huomioida IT-palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa? 
  • Ovatko korkeakoulujen palvelut nykypäivänä sellaisia, joita tarvitaan ja joita käytetään? 
  • Ketkä ovat korkeakoulujen asiakkaat ja käyttäjät, joille palvelut tulisi suunnitella? 
  • Miten suunnitella kaikille hyviä ja samalla saavutettavia palveluita?