Leadership – threat or opportunity?

 

Työn luonne ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasti. IT-alalla viime vuosina on siirrytty yhä enemmän ja enemmän itseorganisoituviin tiimeihin ja agile-toimintamalliin. Nykypäivänä tarvitaankin erilaista johtamista, kuin ennen – tiimit ovat itseorganisoituvia, joten nykyjohtajan rooli on ensisijaisesti mahdollistaa ja tukea tiimin työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Työn laatu etenee muuttumistaan

 

Työn laatu muuttuu etenevässä määrin asiantuntijapalveluiden suuntaan, jolloin johtajana on tärkeä oppia tunnistamaan, kuinka ihmiset toimivat ja mikä heitä motivoi. Itseohjautuvat asiantuntijat ovat arvokkaita – joten työnantajana tulisi huomioida heidän kova kysyntä. 

Muutos koskee myös palveluiden toteutuksen kehitystä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa IT-palveluista toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa, eikä osteta vain valmiita ratkaisuja. Yritykset ovat osana kehittämässä ratkaisuja ja tarjoamassa niitä suoraan asiakkaille ja loppukäyttäjille. Tämä tuo oman haasteensa johtamiselle, jotta yhteistyö toimisi saumattomasti asiantuntijoiden ja yhteistyöyritysten välillä parhaiden ratkaisujen tarjoamiseksi. 

Korkeakouluihin onkin haluttu tuoda lean-management kulttuuria muutoksen tueksi. Yliopistojen ja korkeakoulujen toimintatavat ja johtamismallit ovat hyvin erilaisia keskenään ja monesti hierarkisia ja perinteisiä, josta seuraa monelle iso muutos.  

 

Empatiakyvyn merkitys korostuu

 

Johtamisessa korostuu nyt empatiakyvyt, jotka ovat tekoälylle haastavia. Onko johtamisen muutos uhka vai mahdollisuus? Tämä track linkittyykin vahvasti muihin trackeihin – mikäli empaattinen johtaminen jää puuttumaan, ei datasta, tekoälystä tai muotoilusta saada niiden potentiaalia irti. Tätä kehittämällä puolestaan voidaan tukea koko muutospakettia. 

 

Leadership – threat or opportunity? -track esittää mm. seuraavia kysymyksiä:

 

  • Kuinka voidaan johtaa työn luonteen muutosta? 
  • Kuinka voimme tukea ja mahdollistaa datan, tekoälyn ja suunnittelun käytön? 
  • Kuinka lean-kulttuuria voidaan rakentaa yliopistoihin ja korkeakouluihin? 
  • Miten toimimme yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa?