Olli Oppijan tarina

Olli Oppija suorittaa ylempää AMK-tutkintoa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hän on taannoin suorittanut kandidaatin tutkinnon yliopistossa ja jatkanut siitä suorittamaan maisteriopintojaan ulkomaille. Valmistumisen jälkeen Olli työskenteli muutaman vuoden ja palasi sitten Suomeen.

Aloitettuaan YAMK-opintonsa Olli yllättyi, kuinka hankalaa opintojen hyväksilukeminen aiemmista tutkinnoista oli. Opintoja suunnitellessaan Olli on huomannut, miten paljon häntä auttaa opintojaksojen selkeät sisältökuvaukset. Opintojen etenemistä Olli seuraa oman korkeakoulun järjestelmästä, mutta opintojaksojen sisältöjen vertaileminen vie aikaa ja pitää tehdä pääasiassa käsityönä. Osa kursseilla käytettävistä materiaaleista on käytettävissä avoimesti jo ennen kurssille ilmoittautumista, mikä helpottaa sopivimman kurssin valintaa. Olli on myös löytänyt toisesta korkeakoulusta kiinnostavalta näyttäviä opintoja, mutta ei tiedä, voiko hän sisällyttää niitä osaksi tutkintoaan, koska kurssien sisällöistä ei saa lisätietoa ilman kirjautumista. Vaihto-opiskelukin YAMK-opintojen osana kiinnostaisi, mutta kaikki siihen liittyvät käytännöt tuntuvat AMK-tutkinnon opiskelijoille tarkoitetuilta.

Opinnäytetyötään tehdessä Ollia ja tehtävän toimeksiantanutta yritystä hyödyttäisi Ollin taannoin kandidaatin tutkielmaa varten keräämä data kuluttajakäyttäytymisestä. Lisäksi maisteriopinnoissaan Olli tuotti monipuolisen datasetin, josta toimeksiantaja on kiinnostunut. Valitettavasti Ollin tuottama materiaali on nyt kadonnut hänen ulottumattomiinsa, eikä hän pysty itse hallitsemaan tuottamaansa dataa. Olli huomaa, että myös muut opiskelijat ovat tuottaneet eri kursseilla kiinnostavia datasettejä, mutta Olli ei tiedä, miten hän voisi hyödyntää niitä. Työn tueksi Olli kuitenkin löytää verkosta avoimesti jaettuja artikkeleita ja toisen korkeakoulun luentokalvoja. Hankkiessaan syventävää tietoa aiheesta Olli turhautuu, koska keskeistä oppikirjaa on kirjastossa vain kaksi kappaletta, ja kirjoille on pitkät varausjonot.

Tuula Tutkijan tarina

Tuula Tutkija on arvostettu apulaisprofessori korkeakoulussaan. Tuula suhtautuu tutkimusta tukeviin uusiin ICT -teknologian tuomiin mahdollisuuksiin erittäin positiivisesti (’early adopter’), mutta hänellä on pintapuolinen osaaminen IT tekniikoista. Hän haluaa keskittyä oman alueensa tutkimuksen tekoon.

Tuula Tutkijalla on suuremman tutkimusryhmän jäsenenä vastuullaan myös oma tutkimusprojekti, jossa hän ohjaa tohtoriopiskelijoita tutkimustyössään. Tuulan tehtäviin varsinaisen tutkimuksen tekemisen lisäksi sisältyy rahoituksen hakeminen tutkimusprojektille, ja jossain määrin tutkimustyön tarvitsemien laskennan ja tiedonhallinan palveluiden ja välineiden kartoittamista IT-vastaavien kanssa.

Suurimpia haasteita Tuulan työssä on tutkimuksessa syntyvän (osin sensitiivisen) tiedon hallinta. Dataa syntyy tutkimuksen aikana valtavia määriä, ja tästä tietty osa pitää pystyä tallentamaan myös projektin jälkeen hyödynnettäväksi oman organisaation lisäksi alansa kansainväliselle tutkijayhteisölle. Tutkimuksen rahoittajat ja muut päättäjät edellyttävät, että Tuulan hankkeella on todennettavissa oleva datan/tiedonhallinan suunnitelma.

Tuulan tutkimusryhmä tarvitsee runsaasti laskentakapasiteettia ja monia työvälineitä tiedon analysointia varten. Suuri osa ’raskaammasta’ työstä tehdään oman organisaation ulkopuolisten (pilvi)palvelun tarjoajien järjestelmillä ja valmisohjelmistoilla. Monet tutkijat kuitenkin kokevat haasteena järjestelmien käytettävyyden ja sopivien toimintamallien löytämisen oman tutkimuksen kannalta. Omien ideoiden pienimuotoisempi testaus tutkimusta varten räätälöidyillä algoritmeilla ei toimi lainkaan tai riittävän joustavasti ulkopuolisten toimittajien laskenta- ja datan analytiikkatyökalujen ympäristöissä.

Tutkimusalansa johtoryhmän jäsenenä hänen täytyy ymmärtää mitä tutkimuksen palveluita ja miten järkevästi näitä oikeasti käytetään, ja käytetäänkö rajallisia resursseja tuottavasti monenlaisiin tutkimuksen palveluiden hankintoihin.