Katri Saarikivi 

Katri Saarikivi on kognitiivisen neurotieteen tutkija ja hänellä on vuosien kokemus työ- ja organisaatiopsykologian alalta. Saarikivi on HUMEX-tutkimusprojektin johtaja Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Tutkimuksessaan hän keskittyy selvittämään empatiaan, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä aivotoimintoja.

Saarikivi veti ryhmää, joka voitti arvostetun Helsinki Challenge -kilpailun parhaista uusista tieteellisistä innovaatioista. Ryhmä kehitti täysin uusia tekniikoita, miten tunteita digitalisoidaan ja välitetään verkossa. Digitalisaatioon liittyen Saarikivi on todennut: ”Kun robotit tulevat, empatiasta tulee tärkein taitomme työelämässä.”

Saarikivi toimii myös puhujana ja kouluttajana luovan työn, oppimisen ja kompleksisten, verkottuneiden organisaatioiden teemoista. Hänen tavoitteenaan on auttaa työorganisaatioita hyödyntämään ja soveltamaan relevanttia uusinta tutkimustietoa ja tätä kautta menestymään paremmin monimutkaisissa, muuttuvissa ympäristöissä.